Grywalizacja

Autoprezentacja zgrywalizowana (zgamifikowana) 
(Prezentacje publiczne - biotechnologia inż.)

Historia wyjaśniająca z uzasadnieniem
Od samego początku przedmiot autoprezentacja był innowacyjny w formie i treści, mniej lub bardziej odbiegając od stereotypów i rutyny akademickiej. Dla studentów biotechnologii inżynierskiej przedmiot realizowany jest pod nazwa "prezentacje publiczne" (od roku akademickiego 2015/2016). Cel merytoryczny nie ulega zmianie. Zmieniają się jedynie drogi dochodzenia do celu i motywowania studentów do pracy nad sobą (oraz do współpracy!). Bywały spotkania w kawiarni (zamiast w sali ćwiczeniowej), spotkania na trawniku, poza typowym życiorysem pojawiło się e-portfolio. Wspólnie poszukujemy nowych form wzbudzania zainteresowania i efektywnego komunikowania się. Autoprezentacja to wspólne odkrywanie i poszukiwanie. W roku akademickim (2014/2015), w semestrze letnim przedmiot zrealizowany został  po raz pierwszy także w wersji zgrywalizowanej (gamifikacja, gryfikacja). Na bazie zebranych doświadczeń w kolejnym roku akademickim (2015/2016), po uzupełnieniach, ulepszeniach i modyfikacjach wprowadzony jest jako stała oferta. Analiza rezultatów i osiągniętych efektów zachęca do rozwoju także i tej formy zajęć.

Co to jest grywalizacja? 
„Grywalizacja lub gryfikacja lub gamifikacja (ang. gamification) – wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier fabularnych i komputerowych, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach nie będących grami, w celu zwiększenia zaangażowania ludzi. Technika bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych osiągalnych wyzwań, rywalizacji, współpracy itp. Grywalizacja pozwala zaangażować ludzi do zajęć, które są zgodne z oczekiwaniami autora projektu, nawet jeśli są one uważane za nudne lub rutynowe.” (źródło: Wikipedia, zobacz więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Grywalizacja ).

Wstęp - czyli dlaczego właśnie tak? 
Wykłady i referaty mogą być inne, nawet te standardowe zajęcia na uniwersytecie. Warto w moim odczuciu poszukiwać nowym metod komunikacji, bardziej dostosowanych do publiczności i aktualnego kontekstu cywilizacyjnego. Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Nie chodzi tu o zarzucanie tradycyjnych form i metod ale o eksperymentowanie i wzbogacanie akademickich form komunikacji i poznawnia świata. Nie "zamiast" ale "i". Ewidentnym i powszechnym deficytem w kształceniu od przedszkola do uniwersytetu jest przerost rywalizacji i egoizmu oraz wyraźny deficyt kształcenia umiejętności pracy zespołowej (praca w grupie to nie jest jeszcze praca zespołowa). Grywalizacja ma pomóc kształtować kompetencje pracy zespołowej (w przeciwstawieniu do korporacyjnego rywalizowania i kujońskiego wyścigu szczurów).

Chciałbym włączyć studentów w poszukiwanie nowych form upowszechniania wiedzy (komunikacja naukowa) i okazjonalne odbieganie od seminaryjnej rutyny. I chciałbym, żeby mogli uczestniczyć, doświadczać na sobie a nie tylko czytać w książkach o nowych metodach lub tylko posłuchać na wykładzie. Zapoznać się z metodą edukacyjną (i metodą wywierania wpływu) – gamifikacją. Wasza opinia jako uczestników i odbiorców jest dla mnie ważna. Celem zgamifikowania autoprezentacji (prezentacji publicznych) jest zwiększenie motywacji i systematyczności pracy, zwiększenie motywacji do pracy zespołowej i wzajemnego wspierania się  (zamiast eliminacyjnie rywalizować w ocenowym wyścigu szczurów), zwiększenie motywacji do dużego i niestandardowego wysiłku intelektualnego, zmotywowanie do odważnych poszukiwań i pokonywania tremy przed wystąpieniami publicznymi. "Uczenie się jest najbardziej efektywne, kiedy sprawia radość (przyjemność)".

Fabuła grywalizacyjnej wersji autoprezentacji zawiera liczne dygresje i odwołania do literatury oraz do biologii (konstrukcja gry umożliwia włączanie się w narrację i rozwijania fabuły, a więc wykorzystania kreatywności studentów). Wykształcony biotechnolog nie samą biotechnologią żyje. Szersze horyzonty kulturalne i hobby pozwalają uniknąć szybkiego wypalenia zawodowego - jest to więc kompetencja długofalowego funkcjonowania na rynku pracy. Odwołania do literatury, filmów i gier komputerowych nie są więc przypadkowe. Subtelne aluzje nie będą czytelne dla każdego. Poszukiwanie tych kulturowych dygresji (ukrytych "skarbów") jest dodatkową intelektualną zabawą.

Jeśli akceptujesz taką koncepcję udziału w zajęciach i udział w tej nietypowej edukacyjnej grze – wyślij maila na adres stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl z treścią „wchodzę do gry:, podaj też swoje imię nazwisko, grupę i kierunek, temat wiadomości: "autoprezentacja zgrywalizowana".

Jeśli nie akceptujesz, to nie czytaj dalej. Bo nie warto….

(Schemat gry czyli mapa świata Drużyny Lasera)

Wiedzmińska wyprawa Drużyny Lasera przeciw Nudziolom 
Czyli o tym jak Wiedzmin nie całkiem samotnie walczył z Nudziolami

Wprowadzenie do fabuły
Światy równoległe istnieją obok nas. Przykładem jest życie w skali mikro, na przykład sysydlaczki i ich ekosystemy (czytaj o sysydlaczkach Sysydlaczki z Krainy Tysiąca Jezior,   Życie seksualne sysydlaczków, Czy sysydlaczki są zwierzętami?). Trochę podobny do naszego ale inny. Można do niego dotrzeć za pomocą mikroskopu. Podobnie jest ze światem równoległym, istniejącym w naszej wyobraźni. I do takiego świata równoległego, wirtualnego właśnie się przenosisz. Nie za pomocą mikroskopu ale wyobraźni i grywalizacji.  Powstał on w wyniku eksperymentów genetycznych w tajnym laboratorium Kortau. Efekty tych eksperymentów wymknęły się spod kontroli i żyły swoim życiem, ewoluując do obecnej postaci. Tak jak w świecie ewolucji robotów w Cyberiadzie Stanisława Lema.

Dzięki użyciu tajemniczego kodu QR przenosisz się do tego świata, by wypełnić misję. Być może będziesz wstrząśnięty – ale nie zmieszany. A oto tajna wiadomość (zaszyfrowana, żeby nie dostała się w niepowołane ręce):


Jesteś w tym świecie Niziołkiem. Magiczna ewolucja umożliwi Ci transformację (jak w Pokemonach). Niżej szczegółowo będzą objaśnione wszystkie postaci, bądź więc cierpliwym. Ale żeby przejść transformację to musisz zdobyć odpowiednią liczbę tajnych zaklęć. Nie jesteś sam. Są i inne Niziołki. Razem możecie stworzyć drużynę. Czy potrafisz działać zespołowo? Jeśli tak, to zobaczysz jak Niziołki przemieniają się w Gadacza (Gandalfa – bo to dawna nazwa tego plemienia). Nie wiesz kto to jest Gadacz? To czytaj dalej.

Celem Twojej misji jest przemienić się w Gadacza i udział w tajnej wyprawie Wiedzmina z Drużyną Lasera na twierdzę Nudziolców. Trzeba uwolnić świat od zanudzających na śmierć trucicieli świata mentalnego. Czytaj dalej a poznasz lepiej ten świat, w którym się znalazłeś (po poprawnym przesłaniu kodu aktywującego teleport).

Postaci 
Wiedzmin (nie mylić z wiedźminem, z którym być może jest spokrewniony, ale to wymaga jeszcze staranniejszych i dokładniejszych badań z wykorzystaniem nowoczesnych technik biologii molekularnej) – ten, który wie i tą wiedzą się z nimi (czyli Niziołkami) podzieli. Kiedyś był Niziołkiem, wiele lat temu. Teraz jest kilka poziomów (i ewolucyjnych transformacji) wyżej. To przyjaciel a nie wróg.

Gadacze (wprowadzeni do gry po realizacji pierwszej edycji, od lutego 2016 r.) - doświadczeni Niziołkowie, którzy przeszli transformację (przemianę), wykonali zadanie i jako doświadczeni wędrowcy służą pomocą i radami Niziołkom.

Niziołki mają swoje oryginalne imiona (Ty też takie imię przybierzesz na inicjacji). Ale dostają je Niziołki, gdy przemienią się w Gadaczy (dalej nie wiesz kto to jest Gadacz? No cóż, wiedzy - nawet tej tajemnej - nie zdobywa się w pięć minut, trzeba wytrwałości. I ciekawości!). Na imię trzeba zasłużyć i przejść inicjację. A stanie się to w trakcie tajemnej wyprawy przeciw Nudziolom. W misji będziesz się uczyć i zdobywać zaklęcia magiczne. Nauka zaklęć – by sprawiały, że Wiedziołaki słuchają z rozdziawionymi ustami, a potem zawzięcie klaszczą z zachwytu wysłuchania wykładu/referatu/zagajenia. Niziołki cel swój mogą osiągnąć łatwiej, gdy współpracują i grają zespołowo, umiejętnie się wspierając. Dlatego powstała Drużyna Lasera.

Drużyna Lasera (wbrew złośliwym plotkom, nie jest to drużyna Lesera – bardzo leniwego i obibocznego Niziołka) - nazwa owiana mrokiem tajemnicy i nieznanego pochodzenia. Zapewne bierze się od wskaźnika laserowego, który przypomina miecz rycerzy Jedi w świecie Gwiezdnych Wojen. Jedi to starożytny zakon skupiający "wrażliwych na Moc" (ewentualnie Amok - w gwarze Jedi nie wymawia się głoski "a"), czyli istoty, w których organizmach występuje nadnaturalne stężenie midichlorianów. Midichloriany są nanoorganizmami (w zasadzie organellami, wytworzonymi niegdyś w laboratoriach szalonych biotechnologów albo w głowie nawiedzonych magów), występującymi w każdym żywym organizmie i umożliwiającymi mu odczuwanie Mocy (pierwsza udana próba połączenia świata realnego z fikcyjnym i wirtualnym, symbioza biologicznego człowieka z cyfrowymi maszynami). W Zakonie Jedi wielką uwagę przywiązuje się do umiejętności panowania nad swymi emocjami oraz umiejętnościami komunikowania się z innymi istotami, ponieważ niektóre z nich prowadzą na ciemną stronę Mocy i do upadku Jedi. Głównymi wrogami rycerzy Jedi na przestrzeni dziejów byli, wywodzący się z łona Zakonu, Nudziole, posługujący się ciemną stroną Mocy i służący jej.

Midichloriany to tajemnicze mikroskopijne formy życia lub organella istniejące w różnym stężeniu w komórkach wszystkich żywych istot lub będące z nimi w symbiozie. Midichloriany zapewniają organizmom żywym kontakt z Mocą (czyli ze światem baśni i rzeczywistości wirtualnej, dobrze opisał to Stanisław Lem, świat który wymknął się spod kontroli i ewoluuje samodzielnie w świecie równoległym. Albo tylko w krzemowych obwodach). Im wyższe jest w organizmie stężenie midichlorianów, tym większy jest potencjał danego osobnika w zakresie korzystania z Mocy. Sama ilość midichlorianów nie przekłada się jednak wprost na siłę czy zdolności – równie ważny jest trening, doświadczenie i dojrzałość danej istoty. Według George'a Lucasa, midichloriany (zainspirowane mitochondriami) miały ukazywać zależność między jednostką ludzką a społeczeństwem i symbolizować konieczność współdziałania ludzi dla wspólnego dobra.

A może była to Drużyna Pierścienia z Lasera? W każdym razie składa się z Niziołków. Niziołki tak jak Pokemony, pod wpływem wiedzy tajemnej ewoluują w Gadacze (niekiedy Gandalfami zwane). 

Nudziole (dawniej czasem zwane mugolami) to jak nazwa wskazuje - nudzą. Zanudzają na śmierć. Przeto groźne niesłychanie są dla Niziołków. Nudziole lokalnie zwane są Smęciarzami, Mlaskaczami, Kwękaczami, Marudziulami czy nawet Smutasami. Bo jest wiele gatunków Nudzioli. Niestety, taksonomowie jeszcze nie uporali się z systematyką i klasyfikacją tych istot.

Wiedzołaki (wiedzy łaknące, zasłuchane osoby, żądne wiedzy podanej przystępnie), Wiedzołaki to Niziołki bez midichlorianów. Można im przekazać midichloriany, ale to tego trzeba odpowiednich zaklęć. Ewentualnie technik biotechnologicznych. Tego do końca nie wiadomo. Bo i po co się takimi szczegółami frasować?

Duchy Przeszłości (Słowa dawniej wypowiedziane, literatura, książki polecane, strony i artykuły), trzeba je odszukać i umieć nawiązać z nimi bliski kontakt. Nie jest to łatwe. Bo duchów jest wiele, ale są niewidoczne. Trzeba czarów i wysiłku by je dostrzec i zmusić do przekazania wiedzy tajemnej i zaklęć, zapewniających awans na wyższy poziom. Duchy Przeszłości spotkać można w różnych miejscach, czasem w bibliotece (nie wiadomo gdzie to jest i jak z tego korzystać), czasem w internecie. Są kapryśne i w obronie własnej usypiają. Więc uważaj – trzeba wysiłku by coś z nich ciekawego wyciągnąć.

Zasady gry (wersja 2..0 w przygotowaniu).
(Szczegółowe zasady gry pojawią się w tajemnym świecie Drużyny Lasera)

Cel gry
– zdobyć wiedzę tajemną i tajne zaklęcia by przemienić się w Gadacza i pokonać Nudziolców z twierdzy Smętnousypiania. Aby to osiągnąć trzeba zdobyć co najmniej 15 zaklęć (poziom podstawowy Gadacza Szarego) zachowując życie.

Kiedy życie można stracić? Gdy nie będzie Niziołka na konwentyklu (bo w tym czasie Nudziole jady tajemne rozpylając zabijają wszelkie inteligentne życie - obecność na konwentylku, w miejscu chronionym, życie zachować pozwoli). Do przywracania życia służą eliksiry. Są dwa typy eliksirów: 1. zwolnienie lekarskie (usprawiedliwiające nieobecność na zajęciach, pochodzi ze świata równoległego) 2. eliksiry życia, które można zdobyć w różnych sytuacjach, w czasie Wyprawy (grywalizacja zwanej). Zdobyte eliksiry można wykorzystać w dowolnym momencie utraty życia, albo przekazać innemu, potrzebującemu Niziołkowi. Do przekazywania eliksirów życia konieczne jest jednak mieć przy sobie odpowiedni talizman (Talizman Altruizmu zwany też Transgenem lub Talizman Kreatora).

Sukces jest wtedy,  gdy Niziołek zostaje przyjęty do Drużyny Lasera, przejdzie misję tajemną i stanie się Gadaczem. Misję można ukończyć na różnym poziomie wtajemniczenia (decyduje liczba zebranych zaklęć):
 • co najmniej 15 zaklęć - Gadacz Szary (pierwszy poziom, podstawowy)
 • co najmniej 20 zaklęć - Gadacz Brązowy (drugi poziom wtajemniczenia)
 • co najmniej 30 zaklęć - Gadzacz Srebrnousty (trzeci poziom wtajemniczenia)
 • co najmniej 40 zaklęć - Gadacz Złotousty (czwarty i bardzo rzadki poziom wtajemniczenia)
 • co najmniej 50 zaklęć - Gadacz Biały, prawdziwy rarytas, rzadkość ogromna, diamentowy poziom wtajemniczenia)
Potem odbędzie się rozdanie dyplomów (pasowanie na rycerza Drużyny Lasera), wpis do księgi wieczystej magii (bo nikt nie wie jak działa i dlaczego) - USOSem zwanej.

Trudna to i niebezpieczna wyprawa. Każdy Niziołek na wyprawę dostaje dwa eliksiry życia (przywracają utracone życie, dwa razy mogą więc polec i wstać. Za trzecim razem będzie klapa). Każdy gra indywidualnie (można rywalizować). Ale można sobie pomagać (współpraca, wsparcie, gra drużynowa).

Talizmany - dają dodatkowe umiejętności, np. umożliwiają przekazanie eliksirów życia innemu Niziołkowi, gdy pilnie potrzebuje. Są różne typy talizmanów, niektóre można będzie zamieniać na dodatkowe zaklęcia, inne umożliwiają przekazywanie eliksirów, a jeszcze inne nadają  dodatkowe uprawnienia do niestandardowych działań.

Eliksiry (przywracają życie) - jak je zdobyć? Dowiesz się w swoim czasie.

Miejsca, plansza gry
- sala wykładowa (spotkania z Wiedzminem, zwane sym-pozjum)
- sala seminaryjna - konwektyle zwykłe
- tajemny wymiar poza światem rzeczywistym (grupa na Mordościance Facebookiem zwanej), znane tylko wtajemniczonym Niziołkom, który zgłoszenie poprawie wysłali (znaczy się znali zaklęcie „Sezamie otwórz się”)
- konwektyle nadzwyczajne - miejsca specjalne, nie dla wszystkich dostępne (kawiarnie i inne pozauniwersyteckie miejsca konwektykli Niziłków)
 - blog tablica ogłoszeń (http://biologiczne-e-portfolia.blogspot.com/ e-portfolia i dodatkowe informacje. Wyjaśnienie znajdziesz w innym sekretnym miejscu.

Spotkania z Wiedminem, sym-pozjum. Obecność na wykładach (5 poziomów wtajemniczenia, w czasie których zdobyć można talizmany i eliksiry życia). Opłaca się być na wykładach. Wiedzmin zdradzi wiele tajemnic jak zdobyć zaklęcia i jak je poprawnie używać.
• Wyślij mail z wejściem do gry (wtedy otrzymasz dalsze instrukcje i przeniesiesz się w świat równoległy)
• Zadania ekstra – na wykładzie pojawi się kod QR (QR Code to otwarcie portalu kontaktu magicznego) i dostęp do wypełnienia zadania ekstra (misje specjalne). Można zdobyć talizman lub zaklęcie.
E-portfolio (przesłany link), zmieścić się w czasie wyznaczonym, bo zamknie się okno czasu. Jeśli Niziołek przygotuje swoje e-portfolio i prześle link, może zdobyć do 10 zaklęć.

Konwektykle, Obecność na ćwiczeniach to szansa zdobyć zaklęcia, umożliwiające przemianę w Gadacza. Trzeba być w tym samym czasie i tym samym miejscu. Nie da się nadrobić ani uzupełnić. Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki - odpływa, więc nie przegap. Na konwektyklach można zdobyć następujące zaklęcia:
• Cele (postaw sobie cel) – inicjacja na Niziołka  (do 2 zaklęć), tylko na pierwszych zajęciach,
• Dyskusja (do 2 zaklęć) - szansa na każdych konwentyklach, trzeba być i mądrze gadać.
• Ewaluacja na koniec (spowiedź Niziołka)  (do 2 zaklęć),
• CV (2 zaklęcia) - w określonym czasie, który ogłoszonym będzie,
• List motywacyjny (dwa zaklęcia można zdobyć) - w określonym czasie, który ogłoszonym będzie,
• Umieszczenie terminu i tytułu wystąpienia na FB (w grupie), 2-4 zaklęcia można zdobyć.

Kiedy i jak dowiedzą się Niziołki o tematach wystąpień? Na Mordościance, w miejscu tajemnym (wiedza o nim tylko Niziołki przyjęte do Drużyny Lasera).

Misje specjalne (konwektyle i inne sytuacje)
• Wygłoszenie referatu (pojedynek z Wiedziołakami - łaknącymi wiedzy), można zdobyć do 15 zaklęć. Dodatkowe zaklęcia można zdobyć, gdy na konwentyklu pojawią się osoby spoza grupy (Wiedzołaki), jeszcze więcej, gdy umówiony referat (pojedynek) odbędzie się na gruncie zewnętrznym, poza Uniwersytetem, salą wyznaczoną przez tajemne Dziekanatarium. Czyli, gdy odbędzie się konwektykl nadzwyczajny (do 10 zaklęć dodatkowo można zdobyć)
Tajne konwektykle kawiarniane (misja dodatkowa) - dodatkowe zaklęcia ale i możliwość zdobycia talizmanów.
Założenie wydarzenia na FB (oknie teleportu, do dnia przed, tytuł, wprowadzenie, ilustracja, podanie miejsca i godziny - do 4 zaklęć), dodatkowo zdobyć można jakiś talizman. Słuchaj Wiedzmina, to się dowiesz co i jak.
Poster (w wersji elektronicznej lub wykonany analogowo, nawiązujący do tego samego tematu co referat) - do 10 zaklęć
Esej (opowieść, tekst do publikacji na blogu, także tematycznie związany z wygłoszonym referatem - do 10 zaklęć)
Dyskusja w internecie (komentarze pod esejem lub na wydarzeniu FB, 1-5 zaklęć oraz możliwość zdobycia talizmanu)
• Rozmowa z pracodawcą - nie ma pewności, czy się odbędzie (liczba zaklęć jest niespodzianką)
• Recenzja książki lub artykułu związanego z retoryką, wygłoszeniem referatów przez inne Niziołki, zapis rozmowy z duchami - 5-10 zaklęć i talizman
• Recenzja z udanego wystąpienia (raport z konwektyklu zwykłego lub nadzwyczajnego) - do 4 zaklęć oraz talizman.

Rodzaje talizmanów
 • Talizman Transgen (zwany także Talizmanem Altruizmu) - umożliwia przekazanie własnego eliksiru życia innemu Niziołkowi (sobie ujmując)
 • inne talizmany (dopiero wstawione zostały do inkubatora, niebawem się wylęgną, więc dopiero wtedy można będzie opisać ich właciwości. Chyba, że inkubator się zepsuje lub pożywki zostaną zakażone grzybami - wtedy nic z tego nie będzie. Ale takie jest życie - nic w nim pewnego, oprócz podatków i wizyty w dziekanacie)
 • Talizman Empatii (opis w miejscu tajemnym, tylko Niziołkom znanym)
 • Talizman Kreatora (zwany także Replikaząopis w miejscu tajemnym, tylko Niziołkom znanym)
 • inne talizmany objawią się niebawem w miejscu tajemnym, tylko Niziołkom znanym.
FAQ
 • Jak użyć eliksiru życia (dla siebie i dla innego Niziołka)? (opis w miejscu tajemnym, tylko Niziołkom uczestniczącym w misji dostępne)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz